Kategorier
Høringssvar

Visions- og Rammeplaner for Nærum

Rudersdal Kommune har siden 2016 arbejdet med en visionsplan for Nærum med fokus på erhvervsområdet mellem Skodsborgvej, Linde Alle og Hovedgaden.

Visionsplanen finder du her: https://www.rudersdal.dk/naerumvisionsplan

På baggrund af Visionsplanen har kommunen i februar 2020 igangsat udarbejdelsen af en ny rammelokalplan, der skal fastlægge udviklings- og byggemuligheder i Nærum Erhvervsby og stationsområdet. Visionsplanen fastlægger de overordnede retningslinier for området, mens rammeplanen er mere detaljeret. Rammeplanen finder du her:

https://dokument.plandata.dk/20_9717284_1614605540531.pdf

Vi (bestyrelsen) har gennemgået begge planer i detaljer og sendt et samlet høringssvar til Rudersdal Kommune. Høringsperioden sluttede d. 26 april. Du kan læse vores høringssvar her:

Høringssvar

Det  var et omfattende arbejde at gennemgå de to planer, som ikke er helt konsistente, og vi håber at de mange kommentarer bliver til nytte for os alle, da planerne bliver retningsgivende for de kommende mange års udvikling af denne centrale del af Nærum .

Med venlig hilsen

Bestyrelsen