Kategorier
Information

Dialog med kommunen

Nærum Grundejerforening har haft en dialog med grundejerforeningerne i Vedbæk, Trørød og Holte for at drøfte emner af fælles interesse, herunder renovationsudgifter, fjernvarmeplan, separat kloakering, borgerinddragelse og bylivsprojektet.

De fire grundejerforeninger holdt efterfølgende et møde med kommunen den 13/11, hvor Ann Sofie Orth, Court Møller og flere fra Forvaltningen deltog, om disse emner samt ‘det gode naboskab’ og opretholdelse af de grønne hegn. Nærum Grundejerforening oplever dialogen med kommunen som god og imødekommende.