Kategorier
Høringssvar Information

Input til affaldsplan

Til info, indsendte bestyrelsen d. 22 Jan. 2023 nedenstående input til Rudersdal Kommune. Teksten blev indsendt på kommunens opfordring til at give input, forud for forvaltningens udarbejdelse af affaldsplanen, som ventes at komme til høring i sommeren 2023.

Input fra Nærum Grundejerforening:

 • Tiltag til at generere mindre affald i husstande (flere kan ikke løses kommunalt alene, men er en opfordring til kommunalt pres for nationale løsninger)
  • En overvældende del af vores affald kommer fra emballage af fødevarer. Mange emballagematerialer er konstrueret til at forlænge holdbarheden af madvarerne, og derfor er det ikke trivielt at reducere emballagen da kan føre til højere madspild. Dog kan man overveje
   • ensretning på plastemballage f.eks. bakker til kød, så de kan stables og bedre sorteres. Emballage bør kun tillades hvis det dokumenteres af producenten at den er nødvendig.
   • Krav om at lokale supermarkeder skal opsætte containere til plastaffald, så kunder kan smide plastemballagen ud der (for at øge deres incitament for at indkøbe fødevarer fra producenter der reducerer emballage).
   • Pant på plastemballage
  • Skal vi reducere affald, må vi tænke nyt og alternativt. F.eks. kunne kommunen facilitere lokale tiltag til fællesspisning et antal gange om ugen. Dette kunne også skabe interaktion på tværs af generationer, og fællesskabsfølelse og reducere ensomhed.
  • Repairshops / maker labs. Forlæng levetiden af produkter og genstande ved at borgerne hjælper hinanden med at reparere dem.
  • National lovgivning for at forlænge garantiperioder.
 • Sortering:
  • For nogen fraktioner af affald, kunne man overgå til at der ikke er faste afhentningsintervaller, men at man bestiller en afhentning via en app
  • Etablering af et nationalt netværk for vidensdeling af best-practice blandt kommunerne.
 • Mere genbrug
  • Lokale byttecentraler. F.eks. decentrale containere, hvor man tilmelder sig, og har adgang via en kode, en brik eller via telefon.
  • De kommunale ”genbrugs”stationer er pt. ”affalds”stationer. Alt for mange funktionelle genstande bortskaffes, som kunne være genbrugt lokalt.
   • Derfor bør der skabes forudsætninger for f.eks. lokalt genbrug af byggeartikler, planter osv.
   • Evt. som ”læg noget for at tage noget” eller at man oprettes som bruger, for at undgå professionelle krejlere.
 • Bedre kommunikation af viden for sortering
  • Sortering foretages af voksne og børn i alle aldre, samt gæster som bor i andre kommuner. Derfor er det svært at undgå fejl. Men hvilke fejl laver folk typisk når de sorterer, og hvilke konsekvenser har disse? Er der noget vi særligt skal have fokus på, eller er der store fraktioner der går til spilde fordi vi ikke er opmærksomme på uhensigtsmæssigheder?
  • Vidensdeling kan både ske som informationsmøder (vi arrangerer meget gerne ét i Nærum), og/eller det kan også være informationsvideoer på nettet.
  • Sortering på skoleskemaet
  • Hvilke tiltag giver mening at man gør i hustandende, og hvad er let for en maskine at gøre