Kategorier
Information

Affaldssortering – Tømning af de nye beholdere

Få besked på sms eller mail Kommunen er nu igang med levering af de nye 2-rums beholdere. Du kan tilmelde dig beskedservice, så du får besked på SMS eller mail […]

Kategorier
Information

Skovning i Jægersborg Hegn i foråret 2020

Skov- og Naturstyrelsen har sendt us denne meddelelse om planerne for skovning her til foråret: Naturstyrelsen Hovedstaden har planlagt skovningsarbejder i den vestlige kant af Jægersborg hegn, og vil i […]

Kategorier
Information

Vikingegravplads fundet i Nærum

  Den 10 December samledes mange af os til et interessant foredrag om kirkegården fra vikingetiden, som er fundet på marken ved Wesselsminde. Arkæologisk leder Esben Aarsleff præsenterede resultaterne fra […]

Kategorier
Information

Dyrehaven bliver udvidet med 25%

Som I måske har set i denne uges Rudersdal Avis eller Det Grønne Område er der planer om at udvide Dyrehaven mod nord op til Skodsborgvej. Vi har kontaktet Naturstyrelsen […]

Kategorier
Information

Rudersdal rundt med Historie og Anekdoter

Hej Alle, I strålende forårsvejr d. 6. april tog 30 af Nærum Grundejerforenings medlemmer på en rundtur i Rudersdal kommune anført af Jens Bruhn, som øste af sin mangfoldige viden. […]

Kategorier
Information

Private Fællesveje

D. 26. februar holdt vi fællesmøde om vedligeholdelse af fællesvejene efter den offentlige debat om at kommunerne ikke længere må udbyde denne service til de berørte grundejere. Mødet havde til […]

Kategorier
Information

Info-møde om affaldshåndtering, regnvandsafledning m.m.

Onsdag d. 18. april 2018 holdt vi møde om  *  HVORDAN VI HÅNDTERER LOKAL NEDSIVNING AF REGNVAND  *  PLANERNE FOR SORTERING AF VORES HUSHOLDNINGS-AFFALD FRA 2019 Indlæggene om regnvand indeholder bl.a. […]