Redskaber og maskiner – låneordning

Nogle maskiner og specialværktøj er gode at have, men bruges sjældent men kan komme andre til gode.

NG opfordrer vore medlemmer til at låne redskaber og maskiner af hinanden. Denne liste viser hvem der udlåner hvilke ting. Låner hæfter for skader/bortkomst overfor udlåner. Nærum GF påtager sig intet ansvar og fungerer udelukkende som kontaktformidler.

      Redskab                          Udlåner

  • Kloakrenser                    Finn Kræmer, Skodsborgvej 372, tel. 3160 1046.
    (klo til tømning af rensebrønde fra tagafløb m.m.)

Har du noget du vil låne til andre medlemmer? Send info om redskab + kontakt til info@naerumgrundejerforening.dk for at komme med på listen.